אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה

כצעד אסטרטגי המשלב ניצול כלכלי של פוטנציאל הגגות הנרחב אשר מנוהל על-ידי הקבוצה, יחד עם מיצוב החברה כחברה ירוקה, הנעזרת באנרגיית השמש לשם ייצור חשמל וחיסכון באנרגיה, החברה פועלת ומרחיבה את פעילותה להפעלת מערכות אנרגיה סולארית על גגות המרכזים.

וילאר החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה בסוף שנת 2020. החברה מתמחה בייזום, הקמה, רכישה, אחזקה וניהול של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאי.

פוטנציאל ייצור החשמל המוקם בימים אלו על נכסי החברה יכול להגיע עד כ-15 מגה ואט בשנה.

הקבוצה מייבאת פנלים סולאריים מחו"ל ומקימה את המערכות בשיתוף פעולה מלא עם השוכרים ותוך התחשבות באופי הפעילות שלהם.

במהלך השנים הקרובות תשלים הקבוצה את הקמת המערכות הפוטו-וולטאיות על כלל נכסי הקבוצה מתוך הבנה אסטרטגית הצופה פני עתיד הרואה באנרגיות מתחדשות כפתרון סביבתי ובתרומתן לחוסנה הכלכלי והסביבתי של המדינה כולה