קשרי משקיעים

בית > קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

מאז הקמתה וילאר אינטרנשיונל בע"מ מקפידה על יציבות, איתנות פיננסית, זיהוי הזדמנויות וגישה יזמית יצירתית, לצד שקיפות והתנהלות עסקית הוגנת מול עובדים, לקוחות, ספקים, ומשקיעים. וילאר מאמינה שבזכות כל אלה ניתן להציג מדי-שנה שיעורי רווחיות נאים ולעבור בהצלחה גם את הטלטלות החריפות ביותר בשוק הדינמי שבו פועלות החברות בקבוצה.

החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א מאז 1993, ומחוייבת לסטנדרטים המחמירים ביותר של שקיפות בפני המשקיעים. לפניכם כל המידע העסקי והדו"חות הרלוונטיים מהשנים האחרונות.

ציטוט המניה

דוחות פיננסיים

דו"חות 2021 | רבעון ראשון
דו"חות 2021 | רבעון שני
דו"חות 2021 | רבעון שלישי
דו"חות 2021 | רבעון רביעי
2022 דו”חות | רבעון שלישי
2022 דו”חות | רבעון שני
2022 דו”חות | רבעון רביעי
2022 דו”חות | רבעון ראשון
דו"חות 2023 | רבעון ראשון
דו"חות 2023 | רבעון שני
דו"חות 2023 | רבעון שלישי
דו"חות 2023 | רבעון רביעי

הודעות למשקיעים

27.03.24 | חלוקת דיבידנד
27.03.24 | מצגת שוק ההון לשנת 2023
11.07.23 | וילאר-תוצ' אסיפה כללית
16.04.23 | דיבידנד
19.02.23 | תוצאות הנפקה
| תשקיף מדף של החברה
| צו קיום צוואה בקשר עם עזבונו של שלמה טיסר ז"ל
| חדל לכהן-נושא משרה-שלמה טיסר החל מ 19.9.22
| אירועים ועסקאות
| דיבידנד בסך 169.323 אג' למניה , קובע 8.9.22, 20.9.22
| עסקה עם בעל שליטה-אישר חידוש פוליסת ביטוח דירק' ונ. משרה
| תוצ' אסיפה כללית