סוג הנכס איזור עיר שם הנכס כתובת פרטים
משרדים צפון כרמיאל מבנה תעשייה בכרמיאל רחוב הצור לפרטים נוספים
תעשייה ולוגיסטיקה צפון נצרת עילית רחוב העבודה רחוב העבודה אזור תעשייה ג' לפרטים נוספים