דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

ציטוטי מנייה


Warning: file_get_contents(https://finance.google.com/bctzjpnsun?q=TLV:VILR&output=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/villar/domains/villar.co.il/public_html/modules/mod_stock/mod_stock.php on line 14

שם המנייה | שעת עדכון

סימול TASE:VILR
זמן 10:03:35
מסחר אחרון
שינוי
מחזור באלפי ₪ 2159.6
נפח מסחר


וילאר בוחנת הנפקה אג"ח ט עפ"י ת.מדף

 

וילאר אינטרנשיונל בע"מ
VILLAR INTERNATIONAL LTD
 
מספר ברשם: 520038910
 

 
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 10/01/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-003570
 
 

 
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: כוונה לפרסם דוח הצעת מדף
מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ _________ _________
 

מצורף קובץ וילאר_כוונה_לפרסם_דוח_הצעת_מדף_isa.pdf

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 10/01/2018 בשעה: 16:00
 
 
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
 

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018
שם מקוצר: וילאר  
כתובת: ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה 38900   טלפון: 04-6272770 , פקס: 04-6275832  
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   אתר החברה: www.villar.co.il  
 
שמות קודמים של ישות מדווחת: טרומאסבסט קירות מסך ומחיצות בע"מ
 
שם מדווח אלקטרוני: שלומוביץ גיא תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: האשל 3 , קיסריה 3088900 טלפון: 04-6272770 פקס: 04-6275831 דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.