דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

ציטוטי מנייה

שם המנייה | שעת עדכון

סימול TASE:VILR
זמן 16:03:54
מסחר אחרון
שינוי
מחזור באלפי ₪ 2159.6
נפח מסחר


הודעות למשקיעים

15.01.18 | דירוג ‘ilAA ‘לאיגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו על ידי וילאר אינטרנשיונל

P&S מעלות מודיעה בזאת על דירוג ‘ilAA ‘לאיגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו על ידי וילאר אינטרנשיונל בע"מ )Stable/ilAA) באמצעות הנפקה של סדרה חדשה, סדרה ט'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.

מידע נוסף >>

15.01.18 | וילאר בוחנת הנפקה אג"ח ט עפ"י ת.מדף

החברה מתכבדת להודיע כי , היא שוקלת לפרסם בימים הקרובים דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף מיום 31 בינואר 2017 ,על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ) 'ט שאינן המירות למניות ואינן מובטחות בבטוחות כלשהן ( "אגרות החוב החדשות" ).

מידע נוסף >>

18.07.14 | זימון לאסיפה 25.7.2016

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 25.7.2016, לפרטים נוספים יש ללחוץ למטה למידע נוסף

מידע נוסף >>