דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

הודעות למשקיעים

22.03.20 | דוח תקופתי ושנתי -תיקון דוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח ממערכת מאיה

בברכה,
מערכת מאיה
הבורסה לניירות ערך

הפניה בוצעה בדיוור ישיר, מספר מאגר הינו 70014640

להסרה מרשימת הדיוור >>

לעדכן פרטים או לשינוי הגדרות הדיוור >>

maya.tase.co.il

מידע נוסף >>

27.01.20 | פרסום תשקיף מדף חברת וילאר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיווח ממערכת מאיה

וילאר

13:00 26/01/20

תשקיף

בברכה,
מערכת מאיה
הבורסה לניירות ערך

הפניה בוצעה בדיוור ישיר, מספר מאגר הינו 70014640

להסרה מרשימת הדיוור >>

לעדכן פרטים או לשינוי הגדרות הדיוור >>

maya.tase.co.il

מידע נוסף >>