דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

ציטוטי מנייה

שם המנייה | שעת עדכון

סימול TASE:VILR
זמן 20:05:30
מסחר אחרון 9,451.00
שינוי -63.00
מחזור באלפי ₪ 2159.6
נפח מסחר 324.00


הודעות למשקיעים

15.01.18 | וילאר בוחנת הנפקה אג"ח ט עפ"י ת.מדף

החברה מתכבדת להודיע כי , היא שוקלת לפרסם בימים הקרובים דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף מיום 31 בינואר 2017 ,על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ) 'ט שאינן המירות למניות ואינן מובטחות בבטוחות כלשהן ( "אגרות החוב החדשות" ).

מידע נוסף >>

18.07.14 | זימון לאסיפה 25.7.2016

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 25.7.2016, לפרטים נוספים יש ללחוץ למטה למידע נוסף

מידע נוסף >>