פעילות חו”ל

החל משנת 2002 החלה החברה, באמצעות חברות פרטיות הרשומות ברומניה, להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן המניב גם לחו"ל. החברה רכשה עתודות קרקע ברומניה, בנתה מבני משרדים להשכרה, הקימה קניון ויוזמת פעילות להקמת מרכזים לוגיסטיים.

החברה מיישמת במהלך פעילותה בנדל"ן בחו"ל את הידע הרב שנצבר בתחומי הפעילות בארץ: בניה ויזמות של שכונות מגורים, מבני תעשיה ומרכזים לוגיסטיים. הידע והניסיון מהארץ מקדמים כל פרויקט בו החברה מעורבת בחו"ל.