Company Logo

נהריה הירוקה

בין השנים 2000 ו-2008 הקימה החברה שכונה חדשה בנהריה, במגרת הפרוקיט בנתה ומסרה החברה למעלה מ-1000 דירות חדשות. משכונה חדשה הפכה נהריה הירוקה לשכונה מבוקשת בעיר נהריה. כיום ממשיכה החברה לשלב נוסף בבניה בשכונה נהריה הירוקה בפרויט הנקרא וילאר הירוקה ונמצא בשיווק בימים אלו.

לאתר הפרויקט